Sorpresa mundialista, envío de camisetas impregnadas de cocaína